Poslanecké kancelárie majú zabezpečiť výkon poslaneckého mandátu mimo priestorov NR SR, preniesť ho do regiónov a zabezpečiť užší kontakt medzi občanom a jeho voleným zástupcom. Keďže je poslanecká kancelária jedným z mála miest, kde sa môže občan stretnúť s poslancom NR SR, zaujímali sme sa o početnosť, hustotu a rozloženie poslaneckých kancelárií na územii Slovenska. Pri zbežnom pohľade na mená a priezviská prenajímateľov sme si všimli, že niektoré sa často opakujú, iné sa zhodujú s priezviskami asistentov a podobne. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sme si vyžiadali zmluvy o prenájme poslaneckých kancelárií a podrobili sme ich analýze. Mnohé zistenia potvrdili prvotné podozrenia na nehospodárne využívanie prostriedkov na prevádzku poslaneckých kancelárií a na uprednosťovanie “spriaznených” prenajímateľov pred ostatnými možnosťami, ktoré ponúka trh.

Monitorig poslaneckých kancelárií prebiehal v roku 2009 a zameriaval sa na:

  1. rozloženie a početnosť poslaneckých kancelárií v rámci jednotlivých poslaneckých klubov a VÚC
  2. kontrolu efektivity prostriedkov vynakladaných na prevádzku poslaneckých kancelárií
  3. konflikt záujmov pri výbere prenajímateľov poslaneckých kancelárií

Kancelária NR SR uhrádza poslancovi výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie v priemere do výšky 896,24 € (27 tisíc Sk) mesačne, najviac však 10 754,88 € (324 000 Sk) ročne. Táto suma môže byť použitá na prenájom viacerých poslaneckých kancelárií, celková suma však nesmie prekročiť stanovené limity. Pod prevádzkou poslaneckej kancelárie sa nemyslí iba prenájom samotnej kancelárie, ale napr. aj prenájom počítačov, zariadenia kancelárie, internetu a pod. Jediným zjavným obmedzením poslanca je, že si nesmie na prevádzku kancelárie prenajať vlastný byt.

NAJVIAC POSLANECKÝCH KANCELÁRIÍ

Jozef Halecký, Pavol Hrušovský, Tibor Lebocký, Katarína Tóthová, Mária Sabolová
5 kancelárií
NAJVIAC POSLANECKÝCH ASISTENTOV

Peter Gabura
10 asistentov
MESTÁ S NAJVÄČŠÍM POČTOM POSLANECKÝCH KANCELÁRII

Bratislava 33
Prešov 14
Košice 13
VÚC S NAJNIŽŠÍM POČTOM POSLANECKÝCH KANCELÁRIÍ

VÚC Trnava
25 kancelárií
VÚC S NAJVYŠŠÍM POČTOM POSLANECKÝCH KANCELÁRIÍ

VÚC Prešov
40 kancelárií
POSLANECKÝ KLUB S NAJVYŠŠÍM PRIEMERNÝM POČTOM POSLANECKÝCH ASISTENTOV

KDH
2,56 poslaneckých asistentov
na 1 poslanca
POSLANECKÝ KLUB S NAJNIŽŠÍM PRIEMERNÝM POČTOM POSLANECKÝCH ASISTENTOV

SMK
1,4 poslaneckých asistentov
na 1 poslanca
POSLANECKÝ KLUB S NAJVYŠŠÍM PRIEMERNÝM POČTOM POSLANECKÝCH KANCELÁRIÍ

KDH
4,3 poslaneckých kancelárií
na 1 poslanca
POSLANECKÝ KLUB S NAJNIŽŠÍM PRIEMERNÝM POČTOM POSLANECKÝCH KANCELÁRIÍ

SNS
1 poslanecká kancelária
na 1 poslanca
NAJMENŠIA OBEC S POSLANECKOU KANCELÁRIOU

Dolné Saliby
(1922 obyvateľov)
POSLANEC S NAJVYŠŠÍM POČTOM POSLANECKÝCH KANCELÁRIÍ V JEDNOM MESTE

Martin Fronc
3 poslanecké kancelárie v Žiline
BUDOVA S NAJVYŠŠÍM POČTOM POSLANECKÝCH KANCELÁRIÍ

Gunduličova 12, BA
11+1 poslaneckých kancelárií
(+1 - europoslanec)
Tento projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu slovenskej republiky.
Open Society Institute