Grafy

Všetky údaje o poslaneckých kanceláriách a asistentoch boli získané z internetovej stránky NR SR a sú aktuálne k prvému polroku 2009.

Poslanecké kancelárie

Graf znázorňuje koľko poslaneckých kancelárií pripadá v priemere na jedného poslanca v poslaneckom klube.

Poslaneckí asistenti

Graf znázorňuje koľko poslaneckých asistentov pripadá v priemere na jedného poslanca v poslaneckom klube.

Poslanecké kancelárie v jednotlivých VÚC

Graf znázorňuje počet poslaneckých kancelárií v jednotlivých VÚC pre jednotlivé poslanecké kluby.

Poslanecké kancelárie v Bratislave

Každý poslanec disponuje jednou poslaneckou kanceláriou, ktorá sa nachádza na Západnej terase Bratislavského hradu, neďaleko Národnej rady Slovenskej republiky. Tento graf znázorňuje počet poslaneckých kancelárií v Bratislave pre jednotlivé poslanecké kluby mimo poslaneckých kancelárií na Západnej terase Bratislavského hradu.