Závery

Všetky údaje o poslaneckých kanceláriách boli získané z internetovej stránky NR SR a zo zmlúv o prenájme poslaneckých kancelárií (vyžiadané od Kancelárie NR SR podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám) a sú aktuálne k prvému polroku 2009.

Viacerí poslanci strany SMER-SD platili niekoľkokrát za to isté. Okrem prenájmu kancelárie (ktorú má každý osobitne) uhrádzali aj sumy za prenájom kuchynky, WC, zasadačky a chodby. Na každom podlaží sú však kuchynka, chodba a WC spoločné, a ako sme sa dozvedeli pri osobnej návšteve, aj zasadačku majú poslanci na každom podlaží spoločnú. Väčšina prenajatých kancelárií bola sústredená len na dvoch poschodiach budovy. Parlament tak de facto strane SMER-SD (v zastúpení jej spoločnosťou Agentúra Smer, s.r.o.) platil v jednom prípade (kancelárií na druhom poschodí) 7x a v druhom prípade 3x (kancelárií na 3.poschodí) za to isté. Z dostupných údajov nevieme posúdiť, či Národná rada preplácala niekoľkonásobne to isté v rozsahu celej sumy alebo len jej časti.

GUNDULIČOVA 12, BRATISLAVA
vlastník budovy: SMER-SD; prenajíma: Agentúra Smer, s.r.o.
poslanec poschodie kancelária (m2) podiel na spoločných priestoroch (m2) suma za podnájom kancelárie (za rok) suma za podnájom spoločných priestorov (za rok) suma podnájmu spolu (za rok)
Pavlis Pavol prízemie (č. 103) 13,42* 20** 40 260 Sk 60 000 Sk 100 260 Sk
Číž Miroslav 2. posch. (č. 315) 16,33 98,44 45 724 Sk 275 632 Sk 321 356 Sk
Gabániová Darina 2. posch. (č. 305) 15,03 98,44 42 084 Sk 275 632 Sk 317 716 Sk
Horváth Juraj 2. posch. (č. 308) 13,5 98,44 37 800 Sk 275 632 Sk 313 432 Sk
Kondrót Maroš 2. posch. (č. 314) 16,95 98,44 47 460 Sk 275 632 Sk 323 092 Sk
Mamojka Mojmír 2. posch. (č. 320) 13,99 98,44 39 172 Sk 275 632 Sk 314 804 Sk
Petrák Ľubomír 2. posch. (č. 316) 15,6 98,44 43 680 Sk 275 632 Sk 319 312 Sk
Zala Boris 2. posch. (č. 313) 25,04 90,16 70 112 Sk 252 448 Sk 322 560 Sk
Nachtmanová Oľga 3. posch. (č. 406) 15,22 72,7 54 792 Sk 261 720 Sk 316 512 Sk
Madej Róbert 3. posch. (č. 407 a č. 408) 40,2 49,36 144 720 Sk 177 696 Sk 322 416 Sk
Hradecký Boris 3. posch. (č. 404) 15,35 72,7 55 260 Sk 261 720 Sk 316 980 Sk
Faič Vladimír 3. posch. (č. 209) 25,52 82,3 76 560 Sk 246 900 Sk 323 460 Sk
* podľa predmetu zmluvy: 24 m2
** podľa predmetu zmluvy: 76,27 m2

Celkové ceny za spoločné priestory u každého poslanca navyše niekoľkonásobne prevyšujú cenu za prenájom kancelárie (z celkovej sumy, ktorú poslancom platí NR SR tvorila suma za kanceláriu v priemere iba 19%). Ak by sa nájom umelo nerozdelil medzi kanceláriu a spoločné priestory, ale prepočítal iba na plochu kancelárie (ktorá je dôvodom a zmyslom prenájmu), cena prenájmu by vysoko prevyšovala ceny luxusných priestorov v centre Bratislavy (na Gunduličovej ulici je po prepočte priemerná cena za m2 kancelárie / rok 17 tisíc Sk).

GUNDULIČOVA 12, BRATISLAVA
vlastník budovy: SMER-SD; prenajíma: Agentúra Smer, s.r.o.
poslanec cena za m2 (podľa zmluvy) suma za prenájom prepočítaná iba na m2 kancelárií
kancelárie spoločné priestory
Pavlis Pavol 3 000 Sk 3 000 Sk 7 471 Sk
Číž Miroslav 2 800 Sk 2 800 Sk 19 679 Sk
Gabániová Darina 2 800 Sk 2 800 Sk 21 139 Sk
Horváth Juraj 2 800 Sk 2 800 Sk 23 217 Sk
Kondrót Maroš 2 800 Sk 2 800 Sk 19 061 Sk
Mamojka Mojmír 2 800 Sk 2 800 Sk 22 502 Sk
Petrák Ľubomír 2 800 Sk 2 800 Sk 20 469 Sk
Zala Boris 2 800 Sk 2 800 Sk 12 882 Sk
Nachtmanová Oľga 3 600 Sk 3 600 Sk 20 796 Sk
Madej Róbert 3 600 Sk * 3 600 Sk ** 8 020 Sk
Hradecký Boris 3 600 Sk 3 600 Sk 20 650 Sk
Faič Vladimír 3 000 Sk 3 000 Sk 12 675 Sk
* v zmluve uvedená jednotková cena za č. 408 - 2800 Sk
** v zmluve uvedená jednotková cena - 2800 Sk

Zmluvy na stiahnutie / Agentúra SMER, s.r.o. - Gunduličova č. 12, Bratislava

 

Stiahnite si zistenia z monitoringu poslaneckých kancelárií (2009)

 

Ďalšie zistenia o nehospodárnom vynakladaní prostriedkov na prevádzku poslaneckých kancelárií a o konflikte záujmov
poslanec NR SR kandidoval za      
Ágnes Biró
Iván Farkas
György Juhász
SMK rozdielna cena za m2 v rovnakej budove prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane riaditeľ organizácie, ktorá prenajíma kanceláriu kandidoval za stranu
Martin Fronc KDH   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane prenajímateľ je darca strany, vyššie postavený člen strany
Peter Gabura KDH (nezávislý poslanec)   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane prenajímateľ je asistent toho istého poslanca
Dušan Galis SMER-SD   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane advokátka z advokátskej kancelárie, ktorá je prenajímateľ je jeho poslaneckou asistentkou
Jaroslav Ivančo
Štefan Kužma
SDKÚ-DS   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane prenajímateľ je riaditeľom krajskej agentúry strany a darca strany
Stanislav Kahanec KDH   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane prenajímateľ je darca strany a bol vyššiepostavený funkcionár strany
Ján Slota SNS   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane 2 členovia dozornej rady prenajímateľa sú blízkymi spolupracovníkmi poslanca, firma je vlastníkom budovy (Gold Wing), v ktorej poslanec býva
Mária Sabolová KDH   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane spoločník prenajímateľa boli kandidátom KDH a druhý spoločník poslancom a darcom
Rafael Rafaj SNS   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane prenajímateľ je člen strany a poslanec MZ Rača, kde je Rafaj vicestarostom
Anton Bobrík
Marian Kovačócy
Renáta Zmajkovičová
SMER-SD   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane poslanci si prenajímajú kancelárie od stranníckej firmy
Vladimír Mečiar
Miroslav Jureňa
Katarína Tóthová
ĽS-HZDS všetci poslanci si prenajímajú rovnako veľké kancelárie, ale cena kancelárie poslankyne, ktorá má prenajaté od iných prenajímateľov ďalšie kancelárie má cenu niekoľkonásobne nižšiu prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane poslanci si prenajímajú kancelárie od stranníckej firmy
Beáta Sániová ĽS-HZDS výška nájmu bola výrazne znížená v čase, keď si poslankyňa prenajala ďalšie 2 poslanecké kancelárie    
Ďalšie podozrenia na nehospodárne vynakladanie prostriedkov na prevádzku poslaneckých kancelárií a konflikt záujmov
poslanec NR SR kandidoval za      
Peter Gabura KDH (nezávislý poslanec)   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane podpredseda predstavenstva prenajímateľa je člen a kandidát strany 
Pavol Goga SMER-SD   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane prenajímateľ je poslancom mz (za koalíciu smer-sns)
Lea Grečková SMER-SD   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane predseda predstavenstva firmy, ktorá prenajíma kandidoval za koalíciu smer-hzds-sns
Jozef Halecký ĽS-HZDS za prakticky rovnakú zmluvu o nájme hnuteľných vecí bola pri predĺžení upravená suma o prilbližne 80% prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane prenajímateľ je člen strany
Stanislav Janiš SDKÚ-DS   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane osoba, ktorá je konateľom a spoločníkom prenajímateľa je zároveň predsedom miestneho zväzu strany
Katarína Tóthová ĽS-HZDS   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane prenajímateľ je aj funkcionár strany
Ľubica Rošková SMER-SD   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane prenajímateľ bol kandidátom strany do zastupiteľstva VÚC
Tatiana Rosová SDKÚ-DS   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane jeden z konateľov prenajímateľa je funkcionár strany
Milan Rehák
Ľudmila Mušková
ĽS-HZDS   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane člen predstavenstva prenajímateľa je bývalý funkcionár strany
Ľuboš Micheľ SDKÚ-DS (nezávislý poslanec)   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane spoločníkom prenajímateľa je spolu-rozhodca poslanca
Vladimír Matejička SMER-SD   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane prenajímateľka je dcérou poslaneckej asistentky
Peter Markovič SDKÚ-DS   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane v orgánoch firmy prenajímateľa figurujú funkcionári strany (resp. poslancov asistent)
István Pásztor SMK   prenajímateľom je osoba blízka poslancovi alebo strane jedným zo spoločníkov prenajímateľa je aj rodinný príslušník poslanca
Jednotlivé položky nájmu poslancov Mečiara a Jureňu od Salus, s.r.o., ktorých súčet tvorí maximálnu sumu (27 tisíc Sk), ktorú NR SR prepláca
TÚV+teplo 2 901,80 Sk
elektrická energia + 2 výťahy 2 669,20 Sk
vodné a stočné 232,00 Sk
dažďová voda 58,40 Sk
strážené parkovisko 2 030,60 Sk
strážna služba 4 541,20 Sk
používanie vnútornej telefónnej linky 583,00 Sk
cena za prenájom (30,6 m2) 7 518,80 Sk
nájom techniky a inventáru 6 465,00 Sk
Spolu 27 000,00 Sk

Ostatné zmluvy na stiahnutie

 

Dokumenty, ktoré upravujú pravidlá poskytovania poslaneckých kancelárií a služieb asistenta poslanca: