Mapa

Všetky údaje o poslaneckých kanceláriách a asistentoch boli získané z internetovej stránky NR SR a sú aktuálne k prvému polroku 2009.

Po zaškrtnutí názvu poslaneckého klubu sa vľavo ukáže zoznam poslancov, ktorí si prenajímajú poslanecké kancelárie. Zároveň sa na mape Slovenska farebnými značkami vyznačia poslanecké kancelárie. Opakovaným približovaním mapy je môžné zobraziť konkrétny kraj, mesto, ulicu, atď. Po kliknutí na meno poslanca (prípadne na farebnú značku) v mape sa zobrazia základné údaje o poslancovi a jeho kancelárii/kanceláriách. Zaškrtnúť je možno aj viacero politických strán.