Tabuľky

Všetky údaje o poslaneckých kanceláriách a asistentoch boli získané z internetovej stránky NR SR a sú aktuálne k prvému polroku 2009.

1. Poslanecké kancelárie v jednotlivých vyšších územných celkoch (VÚC)
KDH ĽS-HZDS SDKÚ-DS SMER-SD SMK SNS Poslanci bez členstva v poslaneckom klube Spolu
VÚC BA 1 9 1 18 1 5 3 38
VÚC TT 6 0 4 6 2 2 5 25
VÚC NR 6 3 4 8 11 0 1 33
VÚC TN 1 6 7 9 0 2 7 32
VÚC ZA 5 3 9 6 0 6 3 32
VÚC BB 3 3 8 16 2 2 2 36
VÚC KE 7 4 9 12 1 0 4 37
VÚC PO 10 7 8 11 0 2 2 40
Najviac poslaneckých kancelárií sa nachádzalo vo VÚC PO, najmenej vo VÚC TT. Prekvapujúci je vysoký počet kancelárií vo VÚC BA (38 z toho 33 priamo v Bratislave), pretože v hlavnom meste majú všetci poslanci aj kancelárie na Západnej terase Bratislavského hradu.
2. Počet poslaneckých kancelárií vzhľadom na počet poslancov v poslaneckom klube
KDH ĽS-HZDS SDKÚ-DS SMER-SD SMK SNS Poslanci bez členstva v poslaneckom klube
Počet poslancov 9 15 28 50 15 19 14
Počet poslaneckých kancelárií 39 35 50 86 17 19 27
Priemer (koľko poslaneckých kancelárií pripadá na jedného poslanca 4,3 2,3 1,8 1,7 1,1 1 1,9
Celkový počet poslaneckých kancelárií 273
Celkový priemer 1,82
Zo 150 poslancov NR SR si poslaneckú kanceláriu neprenajímajalo 5 poslancov (Ferdinand Devínsky - SDKÚ-DS; Jaroslav Izák, Marta Damborská – obaja SNS; Klára Sárközy, István Pásztor – obaja SMK). Najvyšší počet poslaneckých kancelárií vzhľadom na počet poslancov malo KDH, kde 9 poslancov malo 39 poslaneckých kancelárií. Naopak, najmenej poslaneckých kancelárií malo SNS, kde si 19 poslancov prenajímalo celkovo 19 poslaneckých kancelárií.
3. Počet poslaneckých asistentov vzhľadom na počet poslancov v poslaneckom klube
KDH ĽS-HZDS SDKÚ_DS SMER-SD SMK SNS Poslanci bez členstva v poslaneckom klube
Počet poslancov 9 15 28 50 15 19 14
Počet poslaneckých asistentov 23 22 54 75 21 28 32
Priemer (koľko poslaneckých asistentov pripadá na jedného poslanca) 2,56 1,47 1,93 1,5 1,4 1,47 2,29
Celkový počet poslaneckých asistentov 255
Celkový priemer 1,7
Podľa zákonnej úpravy poskytuje Kancelária NR SR na výkon odborných a administratívnych prác spojených s činnosťou poslaneckej kancelárie poslancovi asistenta/asistentov. Asistentovi prislúcha odmena vo výške 80 % platu poslanca (uhrádza Kancelária NR SR). Poslanec sa môže rozhodnúť či túto sumu rozdelí medzi jedného alebo viacerých asistentov. Najvyšší počet poslaneckých asistentov vzhľadom na počet poslancov malo KDH, najnižší SMK.
4. Poslanecké kancelárie v Agentúre SMER, s.r.o., v ktorej má 100 % obchodný podiel politická strana SMER-SD
Poslanec Adresa poslaneckej kancelárie
Anton Bobrík Agentúra SMER, Sladovnícka 29, Trnava
Miroslav Číž Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava
Vladimír Faič Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava
Darina Gabániová Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava
Lea Grečková Agentúra SMER s.r.o., Levočská 3, Spišská Nová Ves
Juraj Horváth Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava
Boris Hradecký Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava
Maroš Kondrót Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava
Magda Košútová Agentúra SMER s.r.o., Legionárska 78, Trenčín
Marián Kovačócy Agentúra SMER s.r.o, Sladovnícka 29, 917 01 Trnava
Michal Lukša Agentúra SMER s.r.o., Volgogradská 8, Prešov
Róbert Madej Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava
Mojmír Mamojka Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava
Oľga Nachtmannová Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava
Pavol Pavlis Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava
Ľubomír Petrák Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava
Jana Vaľová Agentúra SMER s.r.o., Volgogradská 8, Prešov
Boris Zala Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava
Renáta Zmajkovičová Agentúra SMER s.r.o., Sladovnícka 29, 917 01 Trnava
5. Poslanecké kancelárie v SALUS, spol. s r.o., v ktorej má 100 % obchodný podiel politická strana ĽS-HZDS
Poslanec Adresa poslaneckej kancelárie
Miroslav Jureňa SALUS, spol. s r.o., Tomášikova 32, 821 01 Bratislava
Vladimír Mečiar SALUS, spol. s r.o., Tomášikova 32, Bratislava
Katarína Tóthová SALUS, spol. s r.o., Tomášikova 32, Bratislava
6. Poslanci s viacerými poslaneckými kanceláriami v tom istom meste
Poslanec Poslanecký klub Adresa poslaneckej kancelárie Vzdialenosť medzi kanceláriami
Jozef Burian SMER-SD
 • HS HSV s.r.o., Hroncova 2, Košice
 • Mestská časť Košice -západ, Tr. SNP č. 24, 040 11 Košice
2 km
Martin Fronc KDH
 • A-Auto, Kvačalova 782/1, Žilina
 • Rímskokat.cirkev, farnosť Žilina, Predmestská 12, Žilina
 • MATEA Consult, s.r.o., Jána Milca 6, Žilina
A-Auto - Rímskokat.cirkev (2,8 km); Rímskokat. Cirkev - MATEA Consult, s.r.o. (0,9 km); A-Auto - MATEA Consult, s.r.o. (3 km)
Lea Grečková SMER-SD
 • DOMINO a.s., Zimná 51, Spišská Nová Ves
 • Agentúra SMER s.r.o., Levočská 3, Spišská Nová Ves
0,7 km
Sergej Chelemendik SNS
 • Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava
 • Multimedia European, s.r.o., Cintorínska ul. č.21, 81106 Bratislava
0 km
Stanislav Kahanec KDH
 • Mesto Prešov, Slovenská 40, Prešov
 • AP ANDREAS, spol. s r. o., Hlavná ul. 80, Prešov
0,16 km
Mikuláš Krajkovič SMER-SD
 • Lacko Ľubomír, Bardejovská 715, Svidník
 • Mesto Svidník, Ul. Sovietskych hrdinov 200, Svidník
0,6 km
Štefan Kužma SDKÚ-DS
 • Mesto Prešov, Slovenská 40, Prešov
 • HOLDIA, s.r.o., Kúpeľná 6, Prešov
1,0 km
Ján Kvorka SMER-SD
 • AM-TRANS s.r.o, Ul. ČSA č.1, Martin
 • Rent Martin s.r.o., Kollárova 73, Martin
2,5 km
Tibor Lebocký SMER-SD
 • INVESTEX, spol. s r. o., SNP 3, Zvolen
 • Obertová Helena, Nám.SNP 372, Zvolen
0 km
Juraj Liška bez členstva v poslaneckom klube
 • SOMER a.s., Ul. Pod Sokolice č. 12, Trenčín
 • Miroslav Duďák, Pod Sokolice 511/6, Trenčín
0,2 km
Ľuboš Micheľ bez členstva v poslaneckom klube
 • Mesto Prešov, Slovenská 40, Prešov
 • V.L. s.r.o., Levočská 5, Prešov
0,6 - 3,4 km
Pavol Pavlis SMER-SD
 • Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava
 • Slovenská plavba a prístavy a.s., Prístavná 10, Bratislava
3,3 km
Beata Sániová SMER-SD
 • Eva Vičanová, Adámiho 27, Bratislava
 • Bratislavská stavebno-realitná spoločnosť a.s., Štefánikova 29, Bratislava
5,6 km
Jarmila Tkáčová SDKÚ-DS
 • Spoluvlastníci budovy, Hlavná, Košice
 • Letná s.r.o, Pražská 4, 040 01 Košice
2,5 km
Katarína Tóthová ĽS-HZDS
 • Hláva, Ovsišťské nám.1, Bratislava
 • Salus, s. r.o., Tomášikova 32, Bratislava
6,4 km
Marian Záhumenský SMER-SD
 • Zoltán Rosa a Arpád Polák, Majzonovo nám. č. 2, Nové Zámky
 • Bytkomfort s.r.o, Komárňanská 39, 940 60 Nové zámk
0,9 km
7. Počet poslancov s kanceláriou/kanceláriami v obci, v ktorej majú trvalý pobyt
KDH ĽS-HZDS SDKÚ-DS SMER-SD SMK SNS Poslanci bez členstva v poslaneckom klube Spolu
Počet poslancov 9 15 28 50 15 19 14 150
Počet poslancov s kanceláriou v obci, v ktorej má trvalý pobyt 5 9 14 29 6 8 6 77
Počet poslancov s (aspoň) dvomi kanceláriami v obci, v ktorej má trvalý pobyt 1 1 2 2 0 1 1 8
Počet poslancov s kanceláriou LEN v obci, v ktorej má trvalý pobyt 0 4 3 20 5 7 2 41
8. Vzdialenosť medzi poslaneckou kanceláriou na Západnej terase Bratislavského hradu a kanceláriou, ktorú si poslanec prenajíma v Bratislave
Poslanci Poslanecký klub Adresa poslaneckej kancelárie Vzdialenosť kancelárie od poslaneckej kancelárie na Západnej terase Bratislavského hradu
Bárdos Gyula SMK CSEMADOK, Nám. 1.mája 10 - 12, Bratislava 1,5 km
Čech Ján SMER-SD Z-Finance, s.r.o., Súmračná 27, Bratislava 6,1 km
Číž Miroslav SMER-SD Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava 1,2 km
Faič Vladimír SMER-SD Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava 1,2 km
Gabániová Darina SMER-SD Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava 1,2 km
Horváth Juraj SMER-SD Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava 1,2 km
Hradecký Boris SMER-SD Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava 1,2 km
Chelemendik Sergej SNS Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava 2,2 km
Chelemendik Sergej SNS Multimedia European, s.r.o., Cintorínska ul. č.21, 81106 Bratislava 2,2 km
Jarjabek Dušan SMER-SD Z-Finance, s.r.o., Súmračná 27, Bratislava 6,1 km
Jasaň Viliam SMER-SD Z-Finance, s.r.o., Súmračná 27, Bratislava 6,1 km
Jureňa Miroslav ĽS-HZDS Salus s.r.o., Tomášikova 32, 821 01 Bratislava 5,4 km
Kondrót Maroš SMER-SD Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava 1,2 km
Madej Róbert SMER-SD Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava 1,2 km
Mamojka Mojmír SMER-SD Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava 1,2 km
Matejička Vladimír SMER-SD Silvia Šestinová, Trenčianska 56, Bratislava 3,9 km
Mečiar Vladimír ĽS-HZDS SALUS, Tomášikova 32, Bratislava 5,4 km
Mikloško František Bez členstva v poslaneckom klube HERATO, s.r.o., Štefániková 5, Bratislava 1,3 km
Minárik Pavol Bez členstva v poslaneckom klube HERATO, s.r.o., Štefániková č. 5, Bratislava 1,3 km
Nachtmannová Oľga SMER-SD Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava 1,2 km
Paška Jaroslav SNS EDOS s.r.o, Kopčianska 20/D, Bratislava 5,5 km
Pavlis Pavol SMER-SD Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava 1,2 km
Pavlis Pavol SMER-SD Slovenská plavba a prístavy a.s., Prístavná 10, Bratislava 4,2 km
Petrák Ľubomír SMER-SD Agentúra SMER s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava 1,2 km
Pučík Rudolf SNS LUREAL s.r.o., Exnárova 59, Bratislava 6,7 km
Rafaj Rafael SNS Ľubomír Krampl-Krampl and Company, reklamná sieťotlač, Strelkova ul. č. 1, Bratislava-Rača 8,9 km
Sániová Beata ĽS-HZDS Eva Vičanová, Adámiho 27, Bratislava 4,5 km
Sániová Beata ĽS-HZDS Bratislavská stavebno-realitná spoločnosť a.s., Štefánikova 29, Bratislava 1,6 km
Štefanec Ivan SDKÚ-DS NAKA s.r.o., Pri Starej prachárni č. 14, Bratislava 3,5 km
Tóthová Katarína ĽS-HZDS Hláva, Ovsišťské nám.1, Bratislava 5,2 km
9. Počet poslaneckých kancelárií v jednotlivých mestách
Obec Počet kancelárií v obci Vyšší územný celok
Bratislava 33 VÚC BA
Prešov 14 VÚC PO
Košice 13 VÚC KE
Žilina 12 VÚC ZA
Spišská Nová Ves 8 VÚC KE
Nitra 8 VÚC NR
Trenčín 7 VÚC TN
Komárno 7 VÚC NR
Zvolen 6 VÚC BB
Banská Bystrica 6 VÚC BB
Trnava 5 VÚC TT
Prievidza 5 VÚC TN
Lučenec 5 VÚC BB
Galanta 5 VÚC TT
Žiar nad Hronom 4 VÚC BB
Vranov nad Topľou 4 VÚC PO
Trebišov 4 VÚC KE
Topoľčany 4 VÚC NR
Svidník 4 VÚC PO
Sobrance 4 VÚC KE
Skalica 4 VÚC TT
Považská Bystrica 4 VÚC TN
Nové Zámky 4 VÚC NR
Námestovo 4 VÚC ZA
Michalovce 4 VÚC KE
Martin 4 VÚC ZA
Levice 4 VÚC NR
Čadca 4 VÚC ZA
Humenné 4 VÚC PO
Partizánske 3 VÚC TN
Stropkov 3 VÚC PO
Stará Ľubovňa 3 VÚC PO
Ružomberok 3 VÚC ZA
Rimavská Sobota 3 VÚC BB
Púchov 3 VÚC TN
Myjava 3 VÚC TN
Dolný Kubín 3 VÚC ZA
Zlaté Moravce 2 VÚC NR
Štúrovo 2 VÚC NR
Šamorín 2 VÚC TT
Šaľa 2 VÚC NR
Senica 2 VÚC TT
Poprad 2 VÚC PO
Piešťany 2 VÚC TT
Pezinok 2 VÚC BA
Malacky 2 VÚC BA
Hlohovec 2 VÚC TT
Detva 2 VÚC BB
Brezno 2 VÚC BB
Bardejov 2 VÚC PO
Bánovce nad Bebravou 2 VÚC TN
Žarnovica 1 VÚC BB
Veľký Krtíš 1 VÚC BB
Tornaľa 1 VÚC BB
Snina 1 VÚC PO
Senec 1 VÚC BA
Sečovce 1 VÚC KE
Sabinov 1 VÚC PO
Rožňava 1 VÚC KE
Revúca 1 VÚC BB
Poltár 1 VÚC BB
Likavka-Ružomberok 1 VÚC ZA
Nové meston/Váhom 1 VÚC TN
Nová Dubnica 1 VÚC TN
Nová Baňa 1 VÚC BB
Nitrianske Pravno 1 VÚC TN
Moldava /Bodvou 1 VÚC KE
Medzilaborce 1 VÚC PO
Liptovský Mikuláš 1 VÚC ZA
Krupina 1 VÚC BB
Kežmarok 1 VÚC PO
Ilava 1 VÚC TN
Holíč 1 VÚC TT
Gelnica 1 VÚC KE
Dunajská Streda 1 VÚC TT
Dubnica nad Váhom 1 VÚC TN
Dolné Saliby 1 VÚC TT
Banská Štiavnica 1 VÚC BB
10. Refundované výdavky na poslanecké kancelárie za obdobie 1.-12.2008
Priezvisko Suma v Sk Suma v €
Abrhan 281388.89 9340.4
Andruskó 324000.01 10754.83
Babič 275746.29 9153.1
Bačík 320399.95 10635.33
Bárdos 322011.69 10688.83
Bastrnák 212550.98 7055.4
Bauer 324000.01 10754.83
Belásová 324000.01 10754.83
Belousovová 296999.88 9858.59
Berényi 285972.56 9492.55
Biró 301849.87 10019.58
Bobrík 269706.03 8952.6
Brocka 324000.01 10754.83
Bugár 309674.49 10279.31
Burian 307152.04 10195.58
Cabaj 297333.38 9869.66
Cibulková 300000.13 9958.18
Csáky 316932.15 10520.22
Čech 320568.05 10640.91
Číž 321360.07 10667.2
Damborská 242999.93 8066.12
Dubravay 294030.06 9760.01
Ďuračka 336000.1 11153.16
Duray 323903.91 10751.64
Dzurinda 191075.96 6342.56
Džurina 387401.38 12859.37
Faič 296504.91 9842.16
Farkas 305223.08 10131.55
Fedor 193250.76 6414.75
Frešo 298999.95 9924.98
Fronc 529763.6 17584.93
Gabániová 324000.01 10754.83
Gabura 323000.13 10721.64
Gál 291241.6 9667.45
Galbavý 389561.11 12931.06
Galis 227561.86 7553.67
Gibalová 324000.01 10754.83
Glenda 296999.88 9858.59
Goga 344581.49 11438.01
Grečková 347820.03 11545.51
Halecký 323581.56 10740.94
Haľko* 311999.92 10356.5
Hort 322460.87 10703.74
Horváth (Juraj) 253500.05 8414.66
Horváth (Zoltán) 339553.46 11271.11
Hradecký 293156.11 9731
Hrušovský 212935.09 7068.15
Chelemendik 242999.93 8066.12
Chrbet* 285999.98 9493.46
Ivančo 221117.91 7339.77
Izák 340334.93 11297.05
Janiš 347281.98 11527.65
Jánoš 273999.89 9095.13
Jarjabek 197950.11 6570.74
Jasaň 322246.07 10696.61
Juhász 258303.04 8574.09
Jureňa 287900.02 9556.53
Kahanec 323094.12 10724.76
Kondrót 324000.01 10754.83
Korba 324000.01 10754.83
Košútová 324000.01 10754.83
Köteles 309569.35 10275.82
Kotian 197594.02 6558.92
Kováčócy 327600.07 10874.33
Kovarčík 318033.86 10556.79
Krajkovič 228481.91 7584.21
Kramplová 324000.01 10754.83
Kubánek 337999.86 11219.54
Kubovič 296239.5 9833.35
Kukan 296025.91 9826.26
Kuruc 308604.12 10243.78
Kužma 289090.6 9596.05
Kvorka 261399.99 8676.89
Laššáková 322415.98 10702.25
Lebocký 343395.13 11398.63
Lipšic 314807.96 10449.71
Líška Jozef 257570.37 8549.77
Liška Juraj 324000.01 10754.83
Lukša 329410.94 10934.44
Madej 296999.88 9858.59
Mamojka 333102.28 11056.97
Markovič 249000.13 8265.29
Martinák 251317.42 8342.21
Matejička 242860.45 8061.49
Mazúrová 291488.93 9675.66
Mečiar 214647.15 7124.98
Micheľ 377999.96 12547.3
Miklós 266988.66 8862.4
Mikloš 354668.58 11772.84
Mikloško 320399.95 10635.33
Mikuš Jozef 286391.01 9506.44
Mikuš Tibor 326748.4 10846.06
Minárik 337999.86 11219.54
Miššík 293135.92 9730.33
Müllerová 273442.86 9076.64
Mušková 291444.35 9674.18
Nagy 295125.14 9796.36
Nachtmannová 324000.01 10754.83
Novotný 185996.42 6173.95
Obrimčák 324000.01 10754.83
Pado 328886.14 10917.02
Palko 268093.99 8899.09
Pásztor 348822.03 11578.77
Paška Jaroslav 324000.01 10754.83
Paška Pavol 266095.13 8832.74
Pataky 322950.72 10720
Pavlis 324000.01 10754.83
Pelegrini 238869.96 7929.03
Petrák 319200.03 10595.5
Podmanický 308699.92 10246.96
Prokopovič 282342.68 9372.06
Pučík 210480.12 6986.66
Rafaj 283500.12 9410.48
Rehák 324000.01 10754.83
Richter 328754.49 10912.65
Rosová 206040.15 6839.28
Rošková 324000.01 10754.83
Rydlo 99999.94 3319.39
Sabolová 284995.88 9460.13
Sániová 266700.06 8852.82
Senko 320527.38 10639.56
Simon 324000.01 10754.83
Slafkovský 324000.01 10754.83
Slota 308399.86 10237
Smolková 296999.88 9858.59
Szigeti János 316391.99 10502.29
Szigeti László 324000.01 10754.83
Szogedi 161999.85 5377.41
Šaško 97106.04 3223.33
Šimko 81000.08 2688.71
Štefanec 324000.01 10754.83
Švidroň 298203.11 9898.53
Tarčák 323364.05 10733.72
Tkáčová 303986.4 10090.5
Tóthová 323399.9 10734.91
Urbáni 296296.14 9835.23
Valocký 324000.01 10754.83
Vaľová 283894.77 9423.58
Varga 320568.05 10640.91
Vášáryová 296999.88 9858.59
Vestenický 343602.09 11405.5
Veteška 295680.06 9814.78
Záhumenský 270000.06 8962.36
Zala 324000.01 10754.83
Zelník 322823.89 10715.79
Zmajkovičová 347281.98 11527.65
Zvonár 389937.99 12943.57
Žitňanská 336999.98 11186.35
Kancelária NR SR uhrádza poslancovi výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie v priemere do výšky 896,24 € (27 tisíc Sk) mesačne, najviac však 10 754,88 € (324 tisíc Sk) ročne. Teoreticky je prípustné, aby refundované výdavky za jeden rok tento limit prekračovali, pretože môžu obsahovať aj zatiaľ nepreplatené výdavky z minulých rokov.

* vykonávali mandát poslanca iba do 18.8.2008